دپارتمان های آموزشی دکتر علیرضا ضیائی

آقای دکتر علیرضا ضیائی متولد 1371 در کشور انگلستان شهر لندن می باشند دارای مدارک کارشناسی مهندسی متالورژی و کارشناسی ارشد مهندسی جوشکاری از دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد بوده و در حال حاضر دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی مواد می باشند. حوزه تخصصی ایشان تولید و اتصال فلزات نانو ساختار و فرآیند های اتصال پیشرفته بوده، همچنین در زمینه مشاوره و بازرسی فرآیند های جوشکاری در صنایع فلزی فعالیت دارند.
از علایق نامبرده تدریس دروس تخصصی مهندسی مواد و زبان تخصصی، همچنین مشاوره پروژه های پژوهشی می باشد.